بازگشت به دوره ها

به راحتی پیراهن راحتی بدوز

به راحتی پیراهن راحتی بدوز

استاد فاطمه ابراهیمی

به راحتی پیراهن راحتی بدوز

از راحتترین لباس ها برای دوخت، لباس ها و پیراهن های خانگی می باشند؛ آنچه که شما را قادر می سازد حتی بدون الگو لباس بدوزید.
در این ویدئو صفر تا صد این لباس را به شما آموزش خواهیم داد.
دوخت این پیراهن ها با پارچه های کشی و نخی بسیار عالی خواهد بود.
 

1/5 متر پارچه، قیچی، چرخ خیاطی

درس قبلی درس بعدی