فابرا فابرا
مجموعه فابرا

اعجاز جان گرفتن تار و پود بر تن عریان

خرید برای مراسم بله برون + عکس

لباس بله برون محمد

در این مطلب می‌خواهیم در مورد یکی از این رویدادها حرف بزنیم؛ مراسم بله برون. این مراسم بخصوص آمادگی‌های زیادی را برای برگزاری هرچه بهتر می‌طلبد. از این جهت شاید لازم است که رسومات آن را باهم یکبار مرور بکنیم.